Εμβολιάστηκε ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα μας, η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη