Εν μέσω πανδημίας, κόβουν τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων