Επικεφαλής Pfizer: Δεν έκανα το εμβόλιο, δεν θα πάρω τη σειρά κανενός