Επιστολή διαμαρτυρίας Πυροσβεστών, που χρίστηκαν από την κυβέρνηση νοσηλευτές