Επιτροπή κατά Κεραμέως για τα προγράμματα σπουδών της ιστορίας: Απαξίωση του επιστημονικού έργου