Επιβεβαιώνονται οι πολυπλόκαμοι δεσμοί με τον κρατικό μηχανισμό