Ερημίτης: Η “κατάρα” του κεφαλαίου και των κυβερνητικών προφητειών