«Εθνική ντροπή» θεωρεί τη διαχείριση της πανδημίας ο Κύρτσος