«Ετοιμάζουν control room στα πανεπιστήμια για παρακολούθηση τηλεφώνων, email και πλάνων από τα αμφιθέατρα»