Εξευτελισμός στους μικρομεσαίους, αδιαφάνεια στα μίντια