Φιλελευθερισμός στην Ελλάδα: Το πιο σύντομο ανέκδοτο