Φωνές απόγνωσης και έκκλησης βοήθειας από το προσωπικό ειδικού σχολείου: Δεν έχουμε σχολικό νοσηλευτή