Γ.Γ ειδικών Φρουρών: Αυτοί οι αλληλέγγυοι στα μπαλκόνια μόνο κάτοικοι δεν είναι