Γεννηματά: Επιβάλλεται σχέδιο κι αποτελεσματικότητα για τον εμβολιασμό