Γεννηματά: H πολιτική προστασία δεν είναι μόνο επικοινωνία