Γεννηματά: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις για την οικονομία και την υγεία