Γεννηματά στην Καρδίτσα: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αρκούν