Γεωργιάδης: Νομίμως τηλεφωνούν οι εισπρακτικές, τα χρέη είναι για να πληρώνονται