Γερμανικός Τύπος: Αντιφατική η στάση της ελληνικής Εκκλησίας – Κοινωνεί τους πιστούς παρά την πανδημία