Για εμάς δεν είναι υποτιμητικό να είμαστε καθαρίστριες κα. Μάνδρου