Για τη Λατινοπούλου είμαστε «νοσηρές μειοψηφίες» όσες έχουμε τρίχες και ραγάδες