Γιαμαρέλλου: Ο θεός ξέρει μέχρι πότε θα φοράμε μάσκα