Γιατί κάηκαν 10 εργοστάσια ανακύκλωσης τον τελευταίο χρόνο;