«Γιατροί που μετατίθενται δεν δικαιούνται φαγητό – Θολή η διαμονή και ούτε ευρώ παραπάνω αμοιβή»