Γονείς: Η κυβέρνηση αφήνει τους μαθητές εκτός τηλεκπαίδευσης