Γυμνασιάρχης Γρηγορόπουλου: Μόνο ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του δεν ντρέπονται