«Η απόκρυψη κρουσμάτων στα νησιά ήταν τελικά κεντρικά σχεδιασμένη»