«Η ατυχία να χαιρετάς με ενθουσιασμό επικίνδυνους ανθρώπους που δεν γνώριζες ως χτες»