Η Αττική πνιγότανε και ο Πατούλης έκανε δημόσιες (;) σχέσεις στην Κω