Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας κάνει δωρεάν κατ’ οίκον παράδοση βιβλίων