Η εκπαιδευτική κοινότητα στους δρόμους, ενάντια στην αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια