Η «Ελλάδα 2.0» καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα: Τέλος το 8ωρο με ατομικές συμβάσεις