Η κατακραυγή τους ανάγκασε να πάρουν πίσω το πρόστιμο για το λουλούδι στο Πολυτεχνείο