Η κόρη της Άννας Παναγιωταρέα διορίστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα με μισθό 11.000 δολάρια