Η κυβέρνηση αυξάνει στα 500€ το πρόστιμο για τα μέτρα, τη στιγμή που δίνει 534 μηνιαίως στις αναστολές