Η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις διέκοψε τη συνεργασία με την Palantir – Σοβαρά ερωτήματα