Η Περιφέρεια Αττικής μοίρασε σάπια κρέατα σε απόρους – Ο Πέτσας «νίπτει τας χείρας του»