Ιερέας φοράει μάσκα σε κλειστούς χώρους αλλά δεν το επιτρέπει σε πιστούς στην εκκλησία