Καλύπτοντας τα κενά του κράτους, ο δήμαρχος Πύργου, έδωσε tablet με σύνδεση στους μαθητές που πήγαιναν στο καφενείο