Καμία ενίσχυση του ΕΣΥ εδώ και μήνες: Αναστέλλονται τα τακτικά χειρουργεία