Καραμανλής: Όλα θα εξαρτηθούν από την ατομική ευθύνη όσων χρησιμοποιούν τα Μέσα