Καρδίτσα: Πρόσφυγες βοηθάνε τους ντόπιους να αποκαταστήσουν τις ζημιές