Καρδίτσα: Βοηθήστε μας, είμαστε 13 μέρες αποκλεισμένοι, δεν έχουμε τρόφιμα και γιατρό