Κατάφωρη αδικία και μεροληπτική αντιμετώπιση από τον ΠΙΣ καταγγέλλουν οι απόφοιτοι Ιατρικής του ΑΠΘ