Καταγγελία: Αν αρρωστήσετε και το καταλάβετε, έχει ο Θεός!