Καταγγελία για στυνομική αυθαιρεσία και fake news ενάντια σε σκεϊτάδες στη Θεσσαλονίκη (Video)