Καταγγελία: Νοσοκομείο Παίδων θα λειτουργήσει ως εμβολιαστικό κέντρο υπερηλίκων