Καταρρέει το πατριωτικό αφήγημα: Περίμεναν αδρανείς τις εξελίξεις με Αγία Σοφία