Καταστολή στο μέλλον: Κλήσεις σε μαθητές να επισκεφθούν τη ΓΑΔΑ