Καθολικό lockdown έως τις 30 Νοεμβρίου, μετά τις κυβερνητικές αστοχίες